Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

blog:i_spotkania_uzytkownikow_qgis_juz_za_nami [2018/06/22 11:07]
robert utworzono
blog:i_spotkania_uzytkownikow_qgis_juz_za_nami [2018/06/22 20:07] (aktualna)
robert
Linia 6: Linia 6:
  
  
-{{:imprezy:1-spotkanie:qgispl-1.jpg|}}+{{:imprezy:1-spotkanie:qgispl-1.jpg?700|Inauguracja spotkania przez Dziekana WIŚ PK}}
  
 Spotkanie otworzył gospodarz - Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, dr hab.inż. Stanisław M.Rybicki. Po powitaniu uczestników wręczył oficjalne certyfikaty projektu QGIS najlepszym studentom wydziału, kończącym w tym semestrze zajęcia z przedmiotu Systemów Informacji Przestrzennej. Całość tych zajęć oparta jest na programie QGIS, zaś Politechnika Krakowska jest pierwszą uczelnią w Polsce i jedną z pierwszych na świecie, które uzyskały [[http://changelog.kartoza.com/en/qgis/|prawo certyfikowania]] swoich zajęć. Spotkanie otworzył gospodarz - Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, dr hab.inż. Stanisław M.Rybicki. Po powitaniu uczestników wręczył oficjalne certyfikaty projektu QGIS najlepszym studentom wydziału, kończącym w tym semestrze zajęcia z przedmiotu Systemów Informacji Przestrzennej. Całość tych zajęć oparta jest na programie QGIS, zaś Politechnika Krakowska jest pierwszą uczelnią w Polsce i jedną z pierwszych na świecie, które uzyskały [[http://changelog.kartoza.com/en/qgis/|prawo certyfikowania]] swoich zajęć.
  
  
-{{:imprezy:1-spotkanie:qgispl-2.jpg|}}+{{:imprezy:1-spotkanie:qgispl-2.jpg|Certyfikaty QGIS & PK}}
  
 Tematyka i forma prezentacji była bardzo zróżnicowana. Przeważały prezentacje pokazywane w formie slajdów, lecz Adrian Bocianowski z firmy Lehmann + Partner Polska zaprezentował w ciągu 5 minut działanie wtyczki z zakresu drogownictwa. Duża klasa!  Tematyka i forma prezentacji była bardzo zróżnicowana. Przeważały prezentacje pokazywane w formie slajdów, lecz Adrian Bocianowski z firmy Lehmann + Partner Polska zaprezentował w ciągu 5 minut działanie wtyczki z zakresu drogownictwa. Duża klasa! 
Linia 17: Linia 17:
 O pierwszej sesji pisać nie będę. Po jej zakończeniu zrobiliśmy wspólne zdjęcie przed [[https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=445:nowy-obiekt-dydaktyczny-politechniki-krakowskiej&Itemid=405&lang=pl|budynkiem Działowni]]. Jeśli uznać, że to nieoficjalna lista obecności - uczestników było około 100. Tyle miejsc siedzących oferowała nam zarezerwowana sala wykładowa. Czy za rok będziemy negocjowali z Rektorem zarezerwowanie w tym samym budynku auli na 300 osób? Zobaczymy. O pierwszej sesji pisać nie będę. Po jej zakończeniu zrobiliśmy wspólne zdjęcie przed [[https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=445:nowy-obiekt-dydaktyczny-politechniki-krakowskiej&Itemid=405&lang=pl|budynkiem Działowni]]. Jeśli uznać, że to nieoficjalna lista obecności - uczestników było około 100. Tyle miejsc siedzących oferowała nam zarezerwowana sala wykładowa. Czy za rok będziemy negocjowali z Rektorem zarezerwowanie w tym samym budynku auli na 300 osób? Zobaczymy.
  
-{{:imprezy:1-spotkanie:qgispl-3.jpg|}}+{{:imprezy:1-spotkanie:qgispl-3.jpg|Lista obecności; chyba zgodna z RODO ;)}}
  
 Tematyce wodnej poświęcone były aż cztery prezentacje. Mnie najbardziej zapadła w pamięć opowieść Sebastiana Radzimskiego (Wodociągi Opole) o stopniowym dochodzeniu do optymalnego wykorzystania wolnego oprogramowania w przedsiębiorstwie wodociągowym.  Tematyce wodnej poświęcone były aż cztery prezentacje. Mnie najbardziej zapadła w pamięć opowieść Sebastiana Radzimskiego (Wodociągi Opole) o stopniowym dochodzeniu do optymalnego wykorzystania wolnego oprogramowania w przedsiębiorstwie wodociągowym. 
Linia 25: Linia 25:
 Jakub Jagiełło (Orange Polska) przedstawił bardzo kompleksową koncepcję wykorzystania QGIS przy planowaniu i projektowaniu sieci światłowodowych. Karol Stós i Marcin Bartosik (PGE Energia Ciepła S.A.), prezentując wykorzystanie QGIS w branży ciepłowniczej, nie tylko komplementowali projekt QGIS, ale również wskazywali obszary problematyczne.  Jakub Jagiełło (Orange Polska) przedstawił bardzo kompleksową koncepcję wykorzystania QGIS przy planowaniu i projektowaniu sieci światłowodowych. Karol Stós i Marcin Bartosik (PGE Energia Ciepła S.A.), prezentując wykorzystanie QGIS w branży ciepłowniczej, nie tylko komplementowali projekt QGIS, ale również wskazywali obszary problematyczne. 
  
-{{:imprezy:1-spotkanie:qgispl-4.jpg|}}+{{:imprezy:1-spotkanie:qgispl-4.jpg|Organizatorki imprezy z Koła Naukowego "Szuwarek"}}
  
 Poza tym można było posłuchać o wielu innych ciekawych tematach. Bardzo spodobała mi się prezentacja Sławomira Bieniasa (GIS and FLY), który przekazał swoje doświadczenia z budowy portalu mapowego. W trakcie wieczornego spotkania na Kazimierzu spore zainteresowanie wzbudził temat danych OpenStreetMap, prezentowany przez Mateusza Koniecznego (OSM) oraz wizualizacji zabudowy Krakowa, prezentowany przez Klaudię Dybaś (Politechnika Krakowska). Poza tym można było posłuchać o wielu innych ciekawych tematach. Bardzo spodobała mi się prezentacja Sławomira Bieniasa (GIS and FLY), który przekazał swoje doświadczenia z budowy portalu mapowego. W trakcie wieczornego spotkania na Kazimierzu spore zainteresowanie wzbudził temat danych OpenStreetMap, prezentowany przez Mateusza Koniecznego (OSM) oraz wizualizacji zabudowy Krakowa, prezentowany przez Klaudię Dybaś (Politechnika Krakowska).
 
Do góry
blog/i_spotkania_uzytkownikow_qgis_juz_za_nami.txt · ostatnio zmienione: 2018/06/22 20:07 przez robert
 
 
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki Blog RSS feed Valid XHTML 1.0